Thân thiện với môi trường

  • Từng sản phẩm do Kohler làm ra đều mang một mục tiêu lớn lao đó là trở thành người dẫn đầu trong việc bảo vệ môi trường và giúp cuộc sống trở nên hiệu quả hơn.
  • Tiết kiệm nước – dựa theo tài liệu nghiên cứu và ý kiến chuyên gia, hệ thống xả từ sản phẩm Kohler giúp tiết kiệm nước lên tới 20% mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu người dân.
  • Tối ưu tài nguyên tự nhiên – với mục tiêu hoàn thành dự án nói không với hiệu ứng khí nhà kính, chúng tôi đang dần chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời như một giải pháp thay thế, bằng cách này chúng tôi có thể tiết kiệm được hàng ngàn kí điện và ngăn ngừa hàng trăm tấn khí CO2.
  • Vật liệu tái chế - thành phần vật lieu để đúc nên sản phẩm có phần nhỏ sử dụng vật liệu tái chế và Kohler có sử dụng lại lượng nước thừa công nghiệp khi chế tạo sản phẩm.